22 dec 2012

Symposium 2013

Skrevet af puk

Symposiet 2013 vil blive afholdt d.19-2o april på Statens Naturhistoriske Museum. Indtil videre er titlen “Havpattedyr – fra arter til management units”, hvor fokus er på arter, underarter, populationer og forvaltningsenheder.

Mere information kommer senere.

The 2013 symposium will be held the 19-20th of April at the Natural History Museum of Denmark. The working title is “Marine mammals – from species to management units”, which focuses on species, subspecies, populations and management units.

More information will follow.

Kan ikke kommenteres.

  • Søg

  • Kontakt

    Dansk Havpattedyrforening
    Tingskrivervej 2, 4.tv
    2400 København NV

    E-mail: info@havpattedyr.dk