7 jan 2013

Dansk Havpattedyrsymposium 2013 – Danish Marine Mammal Symposium 2013

Skrevet af puk

Vi inviterer hermed alle til årets symposium 19-20 april på Statens Naturhistoriske Museum. Temaet for dette års sympsium er “Marine pattedyr – fra arter til forvaltningsenheder“. Flere informationer, bl.a. hvordan man får indsindt et abstract, fås ved at læse hele inbydelsen her!

Vi ser frem til at se dig :-)

We are hereby inviting to the early symposium which is held the 19th-20th of April at the Natural History Museum of Denmark in Copenhagen. The theme of this year’s symposium is “Marine mammals – from species to management units”. For more information, for example how to submit an abstract, read the whole invitation here!

We look forward to seeing you :-)

Kan ikke kommenteres.

  • Søg

  • Kontakt

    Dansk Havpattedyrforening
    Tingskrivervej 2, 4.tv
    2400 København NV

    E-mail: info@havpattedyr.dk