9 nov 2013

To “nye” hvalarter i Danmark – Two “new” whale species in Denmark

Skrevet af puk

Formanden for Dansk Havpattedyrforening, Carl C. Kinze, har udgivet en artikel i ‘Flora og Fauna’ om to “nye” hvalarter i de danske farvande. Læs artiklen her!

The president of Danish Marine Mammal Society, Carl C. Kinze, have published an article in the Danish journal ‘Flora og Fauna’ about two “new” whale species in Danish waters. Read the article here! NOTE: the article is in Danish.

Kan ikke kommenteres.

  • Søg

  • Kontakt

    Dansk Havpattedyrforening
    Tingskrivervej 2, 4.tv
    2400 København NV

    E-mail: info@havpattedyr.dk